Regional Musabaka ginanap sa Cotabato City

Musabaka

Cotabato City – Matagumpay na ginaganap ang kaunaunahang pinagsanib na pangrehiyong Musabakah (Arabic na salita na ang ibig sabihin ay paligsahan) ng Tarbiyyah o mga Madrasa at ng BangsamoroDeveloment Agency (BDA) sa Kutawato Darussalam College, Inc. na dating Mahad Kutawato Al-Islamie sa Campo Muslim, lungsod ng Cotabato.

Dumating sa nasabing Musabakah ang mga delegado mula sa Central Mindanao noong ika 2 ng Mayo 2015. Ang mga delegado ay mula sa mga lugar ng Ligawasan, Kutawato, Damakling, Iranun, Bukidnon, Kapalawan, Buayan, Maguindanao, Dagoma at North Cotabato.

Ang tema ng nasabing Musabakah ay “Strengthening Academic and Sports Development” o pagpapatibay ng pag-unlad sa Akademiko at Palakasan.

Ang pormal na pagbubukas ng nasabing palaro ay ginanap nung ika 3 ng May, 2015. Si Shiekh Abdulnapi Aliman, pinuno ng delegasyon ng Buayan ang nagbigay ng kanyang words of wisdom.

Ayon sa kanya, malaki ang natututunan sa paglunsad ng Musabakah. Ilan rito ay ang pagdiskubre sa galing ng mga estudyanteng Madrasahsa Sports at Akademiko bukod sa pagkakaroon ng pagkakataon na makilalaa ng isa’t-isa at mapapalakas ang pagkakapatiran sa Islam.

Sinang-ayunan naman ito ni Mr. Naut Usman, Regional Coordinator for Tahdiriyyah Program ng BDA.

Agaw pansin sa araw ng pagbubukas ang mga mag-aaral ngTahdiriyyah mula sa Datu Piang na nagpamalas ng kanilang galing sa pagtugtog ng agong at kulintang.

Sa mensahe ni Prof. Hashim B. Manticayan, tagapamahala ng BDA, Central Mindanao, pagandahin ang hangarin sa nasabing aktibidad, at gawing isang paraan ng panalangin ang paglalaro upang kalugdan tayo ng Allah.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *